Privacybeleid

Met de invoering van de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) per 25 mei 2018 is ons Privacybeleid uitgebreid om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen.

Link2Ticket verzamelt en verwerkt persoonsgegevens bij het uitvoeren van haar dienst als verkooppunt/agent voor e-tickets. Behalve tijdens het aanschaffen van een ticket, worden ook persoonsgegevens opgeslagen indien u gebruikt maakt van het contactformulier. in de zin van de AVG zijn we soms dataverwerker, soms dataverantwoordelijke en soms beide tegelijk. Het verwerken van klantgegevens voert Link2Ticket volledig uit in opdracht van de aanbieder (organisator). Ook het type persoonsgegevens die worden opgeslagen gedurende het bestelproces worden door de aanbieder gespecificeerd. Deze kunnen bestaan uit onder andere gender, naam, email adres, huisadres, telefoonnummer, geboortedatum etc. De aanbieder is verplicht deze persoonsgegevens volgens de AVG te beheren, zoals van een dataverantwoordelijke mag worden verwacht. Raadpleeg daarom ook het privacybeleid van de aanbieder. Link2Ticket is niet verantwoordelijk voor eventuele schendingen van rechten door de aanbieder.

Daarnaast beheert Link2Ticket ook persoonsgegevens van consumenten die benodigd zijn om haar diensten optimaal uit te voeren. Deze omvatten: gender, naam, email adres en IP adres. Het IP adres wordt gebruikt voor het tegengaan van fraude, de resterende gegevens worden alleen gebruikt door de klantenservice. Het efficient functioneren van de klantenservice is gebaat bij het kunnen zoeken op naam en/of email adres.

Van aanbieders beheert Link2Ticket de persoonsgegevens van de bestuurder van de desbetreffende organisatie zodra deze gaan samenwerken met Link2Ticket. Daarnaast worden bankrekeninggegevens en bedrijfsgegevens bewaard. De naam en email gegevens worden bewaard in een lijst bij MailChimp van iedere persoon die zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, of dit vinkje heeft gezet bij het invullen van het contactformulier. Het uitschrijven uit deze lijst gaat eenvoudig via de “unsubscribe” link onderaan de mail.

Link2Ticket gebruikt geen cookies voor het volgen van individuen, maar volgt alleen anonieme statistische data van zijn bezoekersstroom als geheel met Google Analytics. We hebben daarbij expliciet het delen van persoonlijke gegevens door Google uitgesloten.

Aanbieders hebben de mogelijkheid zelf cookies toe te voegen aan het verkoopproces in de ticketshops. Voor informatie hieromtrent dient u het privacybeleid van de aanbieder te raadplegen.

De bewaartermijn van deze gegevens strekken zolang de dienstverlening aan de aanbieder voortduurt, en kan altijd op verzoek van de verwerkingsverantwoordelijke worden verwijderd.

Vertrouwelijkheid
Link2Ticket zal ervoor zorgen dat elke persoon die geautoriseerd is om zijn klantgegevens te verwerken (inclusief zijn personeel, agenten en onderaannemers) een gepaste geheimhoudingsplicht (contractueel of wettelijk verplicht) heeft.

Subverwerkers
Als dataverwerker maakt Link2Ticket gebruik van meerdere subverwerkers. We maken gebruik van hosting, data opslag, email providers, verzekeringen en social media tools (Facebook login). Volgens onze overeenkomst met de dataverantwoordelijke hebben wij toestemming deze subverwerkers te gebruiken. Alle subverwerkers bevinden zich in de EU of zijn aangesloten bij het Privacy Shield Framework. Met alle subverwerkers is een overeenkomst die de vereisten van de AVG garandeert.

Recht op vergetelheid
Link2Ticket zal verzoeken tot het verwijderen van persoonsgegevens uitvoeren, en heeft daarvoor toestemming van dataverantwoordelijke. De AVG bevat het artikel dat recht geeft op vergetelheid, dient u een e-mail te verzenden naar info@link2ticket.nl. Let op dat eventuele terugboekingen, of het opnieuw verzenden van verloren tickets niet meer mogelijk is. Een aanvraag ter verwijdering van persoonlijke gegevens dient met een geldig betaalbewijs te worden ingediend, vanaf het email adres dat is gebruikt bij de bestelling.

Datalekken
In geval van een datalek zal Link2Ticket deze terstond melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer het persoonsgegevens betreffen waarbij Link2Ticket dataverantwoordelijke is. We doen dit via het Meldloket datalekken AP. Bij een datalek dat betrekking heeft op persoonsgegevens die Link2Ticket verwerkt voor aanbieders, zal dit direct gemeld worden aan de desbetreffende aanbieders (verwerkingsverantwoordelijken).