Algemene voorwaarden

Consument - Een gebruiker (zakelijk of particulier) van de ticketshop voor de aanschaf van een e-ticket
Aanbieder - Iedere particulier of onderneming die tickets verkoopt voor een evenement
Evenement - Gebeurtenis waarvoor e-tickets worden uitgegeven door Aanbieder
Locatie - Zaal, etablissement, pand waar het Evenement plaatsvindt

1.Algemeen
1.1 Link2Ticket biedt tickets aan van Aanbieders en is daarbij tussenpersoon die geen deel uitmaakt van de overeenkomst tussen Consument en Aanbieder. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing van de Aanbieder en de Locatie.
1.2 Voor alle klachten, reclames, restituties en nadere informatie omtrent een evenement dient contact te worden gelegd met de organisator van het evenement.
1.3 Zonder geldig e-ticket kan geen toegang worden gegarandeerd tot het evenement.
1.4 Tickets zijn eenmalig geldig en zal toegang worden verleend aan degene die het ticket als eerste presenteert aan de controleur van het evenement. Het is de verantwoordelijkheid van Consument het ticket onder zich te houden en te voorkomen dat derden hier ongevraagd gebruik van kunnen maken.

2. Gebruik ticketshop
2.1 Link2Ticket kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van de ticketshop.
2.2 Tickets worden geleverd aan Consument per e-mail, of op verzoek per SMS. Van Consument wordt verwacht dat deze toegang heeft tot een e-mail adres of, indien van toepassing, beschikt over een mobiele telefoon met SMS en internetverbinding.
2.3 Consument heeft geen mogelijkheid de aankoop van e-tickets ongedaan te maken. Op grond van artikel 7:46 BW heeft Consument geen rechten de overeenkomst te ontbinden.
2.4 Alle informatie in de ticketshops zijn afkomstig van de Aanbieder. Link2Ticket kan de juistheid van deze informatie niet garanderen of hier enige vorm van aansprakelijkheid voor nemen.
2.5 Annuleringen of wijzigingen van data en/of aanvangstijden zullen aan Consument worden doorgegeven door Aanbieder en is geen verantwoordelijkheid van Link2Ticket.
2.6 Indien niet nader aangegeven, zijn alle vermelde prijzen inclusief BTW.
2.7. Het is niet mogelijk tickets te retourneren of om te ruilen.

3.Restitutie
3.1 Verkochte tickets worden nimmer door Link2Ticket gerestitueerd aan Consument.
3.2 Indien Aanbieder een ticket aan Consument wil vergoeden, geschiedt dit direct door Aanbieder aan Consument. Deze terugbetaling betreft de kale ticketprijs exclusief service- en transactiekosten.

4.Privacy
4.1 Link2Ticket gebruikt geen persoonlijke gegevens van Consumenten anders dan voor identificatie in geval van problemen in het orderproces.
4.2 In gevallen dat Consument dit expliciet heeft toegestaan bewaart Link2Ticket persoonsgegevens voor mailings en stelt de persoonsgegevens beschikbaar aan Aanbieder.
4.3 Alle informatie die Consument invoert bij de bestelling van het ticket komt ter beschikking van Aanbieder.

5.Aansprakelijkheid
5.1 Link2Ticket is niet aansprakelijk voor fouten in getoonde informatie op de website.
5.2 Aanbieder zal aansprakelijk worden gesteld voor alle kosten die gemaakt worden door Link2Ticket in geval van niet-nakoming van de overeenkomst tussen Consument en Aanbieder.
5.3 Link2Ticket is niet aansprakelijk voor schade, indirecte schade, winstderving of niet-materiele schade als gevolg van het gebruik van de ticketservice.

6.Arrondissement
6.1 Op alle overeenkomsten met Link2Ticket is het Nederlandse recht van toepassing. De rechtbank Amsterdam zal in geval van geschillen aangewezen zijn.


Link2Ticket is een handelsnaam van Venture Unlimited BV, statutair gevestigd te Amsterdam.